Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Cenné papíry a deriváty

Cenné papíry a deriváty  

Seminář Cenné papíry a deriváty je pořádán jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář se zaměřuje na praktické otázky spojené s využíváním cenných papírů a derivátů. V úvodní části se věnujeme společným principům oceňovaní, dále se podrobně zabýváme vybranými druhy cenných papírů a derivátů a u každého nástroje vysvětlujeme jeho podstatu a správné použití. Na praktických příkladech předvedeme konkrétní výpočty a obchody, správné použití a speciální situace, které jsou s daným nástrojem spojeny.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména specialistům finančního oddělení, risk managementu a treasury.


 

Obsah semináře

A. Společné principy

 • Investiční nástroje a jejich podstata
 • Cenné papíry
 • Deriváty
 • Principy oceňování a relevantní účetní principy 
 • Obchodování s CP a deriváty
 • Úrokové sazby
 • Principy stanovení forwardových cen

B. Vybrané CP a deriváty

 • Dluhopis
 • Akcie
 • ETF a podílové listy
 • FX forward
 • FX swap
 • IRS
 • CCIRS
 • REPO
 • Ostatní

V případě zájmu pro Vás můžeme seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás kontaktovat.