Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Cenné papíry a deriváty

Cenné papíry a deriváty  

Seminář Cenné papíry a deriváty je pořádán jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář se zaměřuje na praktické otázky spojené s využíváním cenných papírů a derivátů. V úvodní části se věnujeme společným principům oceňovaní, dále se podrobně zabýváme vybranými druhy cenných papírů a derivátů a u každého nástroje vysvětlujeme jeho podstatu a správné použití. Na praktických příkladech předvedeme konkrétní výpočty a obchody, správné použití a speciální situace, které jsou s daným nástrojem spojeny.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména specialistům finančního oddělení, risk managementu a treasury.


 

Obsah semináře

A. Společné principy

 • Investiční nástroje a jejich podstata
 • Cenné papíry
 • Deriváty
 • Principy oceňování a relevantní účetní principy 
 • Obchodování s CP a deriváty
 • Úrokové sazby
 • Principy stanovení forwardových cen

B. Vybrané CP a deriváty

 • Dluhopis
 • Akcie
 • ETF a podílové listy
 • FX forward
 • FX swap
 • IRS
 • CCIRS
 • REPO
 • Ostatní

V případě zájmu pro Vás můžeme seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás kontaktovat.