Chytře na rizika  
Nabídka  
Řízení projektových rizik

Řízení projektových rizik 

Seminář Řízení projektových rizik je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na poskytnutí návodů na identifikaci projektových rizik, různé způsoby a metody měření projektových rizik a jejich následné řízení a reporting. V semináři je rovněž ukázáno vhodné nastavení pravomocí a odpovědností jednotlivých účastníků projektů tak, aby bylo možné realizovat efektivní řízení projektových rizik. V průběhu semináře jsou na modelových příkladech prezentovány ukázky správného a také chybného řízení projektových rizik.

Pro koho je určen

Seminář je určen projektovým manažerům, členům projektových týmů, pracovníkům projektových kanceláří a zaměstnancům interního auditu. Seminář předpokládá základní znalosti z oblasti řízení projektů.

 

Obsah semináře

  1. Co je to projektové riziko?
  2. Všeobecný rámec pro řízení rizik
  3. Nutné podmínky pro dobré řízení projektových rizik
  4. Identifikace projektových rizik
  5. Možnosti měření projektových rizik
  6. Možnosti ovlivňování (řízení) projektových rizik
  7. Audit řízení projektových rizik
  8. Kuchařka řízení projektových rizik
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.