Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Řízení projektových rizik

Řízení projektových rizik 

Seminář Řízení projektových rizik je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na poskytnutí návodů na identifikaci projektových rizik, různé způsoby a metody měření projektových rizik a jejich následné řízení a reporting. V semináři je rovněž ukázáno vhodné nastavení pravomocí a odpovědností jednotlivých účastníků projektů tak, aby bylo možné realizovat efektivní řízení projektových rizik. V průběhu semináře jsou na modelových příkladech prezentovány ukázky správného a také chybného řízení projektových rizik.

Pro koho je určen

Seminář je určen projektovým manažerům, členům projektových týmů, pracovníkům projektových kanceláří a zaměstnancům interního auditu. Seminář předpokládá základní znalosti z oblasti řízení projektů.


 

Obsah semináře

  1. Co je to projektové riziko?
  2. Všeobecný rámec pro řízení rizik
  3. Nutné podmínky pro dobré řízení projektových rizik
  4. Identifikace projektových rizik
  5. Možnosti měření projektových rizik
  6. Možnosti ovlivňování (řízení) projektových rizik
  7. Audit řízení projektových rizik
  8. Kuchařka řízení projektových rizik

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.